Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde


Doamne, Dumnezeule al părinților noștri, Care dăruiești pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robul Tău cel bolnav, care este greu încercat de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufletului său și nu poate să vadă razele iubirii Tale. Cugetul său s-a întunecat și nu se mai împărtășește de lumina Ta.

Continuă lectura „Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde”

Părintele Mihail Daniliuc: Mihai Eminescu, afirmarea unității românești de veacuri


Îndătinata sărbătoare de la mijlocul lui Ghenar din calendarul nostru cultural ne prilejuiește reîntâlnirea cu Eminescu, „omul deplin al culturii române”. Reîntoarcerea la Eminescu și la inegalabila sa creație ne va devoala răspunsuri, ba chiar soluții la numeroasele chestiuni ce aduc tulburare și risipire nației române, ajutând-o să-și regăsească drumul prin vremurile nu foarte limpezi pe care le traversăm.

Continuă lectura „Părintele Mihail Daniliuc: Mihai Eminescu, afirmarea unității românești de veacuri”

Viața Sfintei Mucenițe Tatiana


Sfânta Muceniță Tatiana s-a născut în vremea prigonirii creștinilor, la Roma, din părinți de neam mare, căci tatăl ei fusese de trei ori antipat (proconsul). El era creștin, dar în ascuns.

Sfânta Tatiana a fost crescută în credința creștină, iar când a ajuns la vremea măritișului, a hotărât să nu se căsătorească, ci să-și închine viața lui Dumnezeu. Astfel, a devenit diaconiță în Biserica lui Hristos, pentru viața ei curată și pentru râvna aprinsă spre slujirea lui Dumnezeu.

Continuă lectura „Viața Sfintei Mucenițe Tatiana”

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la vreme de boală


Vasili Maksimov, Soțul bolnav

O, Maică Sfântă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului creștinesc, nădejde a celor deznădăjduiți! La tine alerg când mă aflu în necazuri și în dureri, așteptând milostivirea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât a ta atunci când L-ai văzut pe Preadulcele tău Fiu răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile și durerile noastre. O, câte icoane ai udat cu lacrimile tale, ca să vădești creștinilor grija pe care le-o porți. Cum ai făcut să izvorască lacrimi din ochii tăi zugrăviți de mâini omenești!

Continuă lectura „Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la vreme de boală”

Povestirea Sfântului Dionisie Arepoagitul despre Sfântul Carp și doi păcătoși. Iubirea lui Dumnezeu versus răutatea inimii noastre.


Într-o scrisoare, Sfântul Diopnisie Areopagitul povestește o întâmplare pe care i-o relatase Sfântul Carp.

La un moment dat, Sfântul Carp s-a mâhnit foarte tare, din pricina unui necredincios care a smintit pe cineva din Biserică și l-a atras la necredința sa. Într-atât s-a amărât asupra celor doi, încât a uitat porunca iubirii și a început a se ruga lui Dumnezeu să îi piardă pe aceia, pentru alunecarea lor din dreapta credință.

Continuă lectura „Povestirea Sfântului Dionisie Arepoagitul despre Sfântul Carp și doi păcătoși. Iubirea lui Dumnezeu versus răutatea inimii noastre.”

Sfântul Ignatie Briancianinov: Livada în vremea iernii


În anul 1829, am petrecut iarna în Sihăstria Ploşceansk.

Până în ziua de azi, se află acolo, în livadă, o chilie de lemn însingurată, în care locuiam cu tovarăşul meu.

Pe vreme lină, în zilele senine şi însorite, ieşeam în cerdac, mă aşezam pe lăicioară şi priveam livada întinsă.

Continuă lectura „Sfântul Ignatie Briancianinov: Livada în vremea iernii”