Părintele Ioan Cojanu: Predică la Vindecarea celor doi demonizați din ţinutul Gadarei (1 Iulie 2018)


Reclame

Părintele Marius Filip: De ce „merită” să-L iubim pe Hristos. Predica la Duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, 10 septembrie 2017


Socotim că predicile Părintelui Marius Filip (descoperit nouă de curând de Pronia lui Dumnezeu) aduc adierea Duhului Sfânt asupra inimilor celor ce tânjesc să se împărtășească de cuvântul viu și lucrător în ogorul Domnului.

Cu binecuvânarea sfinției sale, vă oferim astăzi cuvântul rostit în Duminica dinaintea înățării Sfintei Cruci (2017), pe care Părintele o numește „Duminica în care Hristos ne spune că ne iubește”.

Aflați și de ce „merită” să-L iubim și noi pe Hristos:

 

Povestire foarte folositoare și minunată, despre un om cu simplitate sfântă și fără răutate


Aflându-mă eu odată în partea Tebaidei pentru folosul și încredințarea cea de la părinți, bărbați cu fapte bune care locuiau acolo pustnicindu-se, aveam multă grijă și osârdie să aud învățăturile cele mântuitoare și folositoare de suflet și cuvintele cele duhovnicești ale oamenilor celor cu adevărat cerești și îngeri pământești, ca să le am în cugetul meu și să iau ceva roadă bună. Și, între celelalte povestiri care se spuneau spre folosul celor ce ascultau, unul din bătrânii ziși mai sus, avva bătrân cu vârsta și renumit în viața monahicească, a zis și această istorioară vrednică de pomenire:

Continuă lectura „Povestire foarte folositoare și minunată, despre un om cu simplitate sfântă și fără răutate”

Rugăciune către Atotțiitorul și Iubitorul de oameni Dumnezeu și Părinte, a celui întru Sfinți părintelui nostru, Vasile cel Mare


Sfantul Vasile cel MareStăpâne, Dumnezeule al tuturor, Părinte preabunule, Cel ce de-a purure ești și dăinuiești, Cel cu desăvârșire fără de început mai înainte de toți vecii și Care tot veșnică ai ființa[1] – nici începând, nici încetând – Cel Ce cu ființa ești întru totul neînțeles; cu mărimea, necuprins și cu bunătatea, nemărginit. Adâncul Cel izvorâtor și negrăit al puterii și al înțelepciunii.

Pe Tine, bine Te cuvântez, pentru că ai căutat cu milă și cu îndurări spre ticăloșia mea și m-ai izbăvit de tina și de noroiul lumii acesteia rele și deșarte și de cursele cele dintru dânsa, multe și felurite, ale vicleanului stăpânitor al îtunericului veacului acestuia.

Continuă lectura „Rugăciune către Atotțiitorul și Iubitorul de oameni Dumnezeu și Părinte, a celui întru Sfinți părintelui nostru, Vasile cel Mare”