Povestire foarte folositoare și minunată, despre un om cu simplitate sfântă și fără răutate


Aflându-mă eu odată în partea Tebaidei pentru folosul și încredințarea cea de la părinți, bărbați cu fapte bune care locuiau acolo pustnicindu-se, aveam multă grijă și osârdie să aud învățăturile cele mântuitoare și folositoare de suflet și cuvintele cele duhovnicești ale oamenilor celor cu adevărat cerești și îngeri pământești, ca să le am în cugetul meu și să iau ceva roadă bună. Și, între celelalte povestiri care se spuneau spre folosul celor ce ascultau, unul din bătrânii ziși mai sus, avva bătrân cu vârsta și renumit în viața monahicească, a zis și această istorioară vrednică de pomenire:

Continuă lectura „Povestire foarte folositoare și minunată, despre un om cu simplitate sfântă și fără răutate”

Reclame

Rugăciune către Atotțiitorul și Iubitorul de oameni Dumnezeu și Părinte, a celui întru Sfinți părintelui nostru, Vasile cel Mare


Sfantul Vasile cel MareStăpâne, Dumnezeule al tuturor, Părinte preabunule, Cel ce de-a purure ești și dăinuiești, Cel cu desăvârșire fără de început mai înainte de toți vecii și Care tot veșnică ai ființa[1] – nici începând, nici încetând – Cel Ce cu ființa ești întru totul neînțeles; cu mărimea, necuprins și cu bunătatea, nemărginit. Adâncul Cel izvorâtor și negrăit al puterii și al înțelepciunii.

Pe Tine, bine Te cuvântez, pentru că ai căutat cu milă și cu îndurări spre ticăloșia mea și m-ai izbăvit de tina și de noroiul lumii acesteia rele și deșarte și de cursele cele dintru dânsa, multe și felurite, ale vicleanului stăpânitor al îtunericului veacului acestuia.

Continuă lectura „Rugăciune către Atotțiitorul și Iubitorul de oameni Dumnezeu și Părinte, a celui întru Sfinți părintelui nostru, Vasile cel Mare”

Cuviosul Iosif Isihastul: Sfaturi duhovnicești


Am spus că suntem suflare a lui Dumnezeu. Pentru că avem această rudenie cu Dumnezeu și Dumnezeu este prezent pretutindeni, suntem și noi mereu aproape de El. Suntem fiii Lui. Și, văzând vrednicia cu care ne-a învrednicit, fiind suflarea Sa, trebuie să ne îngrijim să nu-L întristăm.

Continuă lectura „Cuviosul Iosif Isihastul: Sfaturi duhovnicești”

Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde


Doamne, Dumnezeule al părinților noștri, Care dăruiești pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robul Tău cel bolnav, care este greu încercat de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufletului său și nu poate să vadă razele iubirii Tale. Cugetul său s-a întunecat și nu se mai împărtășește de lumina Ta.

Continuă lectura „Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde”

Părintele Mihail Daniliuc: Mihai Eminescu, afirmarea unității românești de veacuri


Îndătinata sărbătoare de la mijlocul lui Ghenar din calendarul nostru cultural ne prilejuiește reîntâlnirea cu Eminescu, „omul deplin al culturii române”. Reîntoarcerea la Eminescu și la inegalabila sa creație ne va devoala răspunsuri, ba chiar soluții la numeroasele chestiuni ce aduc tulburare și risipire nației române, ajutând-o să-și regăsească drumul prin vremurile nu foarte limpezi pe care le traversăm.

Continuă lectura „Părintele Mihail Daniliuc: Mihai Eminescu, afirmarea unității românești de veacuri”

Viața Sfintei Mucenițe Tatiana


Sfânta Muceniță Tatiana s-a născut în vremea prigonirii creștinilor, la Roma, din părinți de neam mare, căci tatăl ei fusese de trei ori antipat (proconsul). El era creștin, dar în ascuns.

Sfânta Tatiana a fost crescută în credința creștină, iar când a ajuns la vremea măritișului, a hotărât să nu se căsătorească, ci să-și închine viața lui Dumnezeu. Astfel, a devenit diaconiță în Biserica lui Hristos, pentru viața ei curată și pentru râvna aprinsă spre slujirea lui Dumnezeu.

Continuă lectura „Viața Sfintei Mucenițe Tatiana”